wiewie glibert

Colours in my head, in my heart, in my soul

Kleuren van de herinnering aan wat mij altijd
heeft gefascineerd en waardoor ik - met veel
liefde - werd geleefd:

Paarden, met alles waarmee zij mijn leven
hebben beheerst. Nu ik er zelf geen meer heb
vul ik, door ze te schilderen dat grote gemis aan, vervuld van heimwee.

Als er een zachtjes aan mijn oor hinnikt gaat
het draaiboek van mijn leven voor me open,
met alles wat voorbij is...

Ik schilder het liefst paardenportretten. Contacteer me voor een schilderij van uw eigen paard.

paardenschilderij